warning icon

HALLO – MERHABA!

Ich bin Frau Karabulut und unterrichte an unserer Schule Herkunftssprachlicher Unterricht (HSU) in Türkisch.

Ziele und Inhalte des HSU in Türkisch
Der Türkischunterricht bietet den Schüler/Innen die Möglichkeit ihre bestehenden Sprachkenntnisse in Türkisch in Wort und Schrift zu vertiefen, ihr landeskundliches Wissen zu erweitern, und hilft ihnen sozio-kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten in einer kulturell pluralen Lebenswirklichkeit bewusst wahrzunehmen und zu verarbeiten.MERHABA!

Ben bayan Karabulut ve okulumuzda Türkçe anadil (HSU) dersi veriyorum.

HSU'nun Türkçe hedefleri ve içerikleri

Türkçe dersleri, öğrencilere hem sözlü hem de yazılı olarak mevcut Türkçe dil becerilerini derinleştirme, ülke bilgilerini genişletme ve kültürel olarak çoğulcu bir yaşam gerçeğinde sosyo-kültürel farklılıkları ve benzerlikleri bilinçli olarak algılamalarına ve işlemelerine yardımcı olma fırsatı sunar.

Datenschutz Einstellungen